Spring naar inhoud

Over Ons

Ontstaan
Onze vereniging bestaat sinds 21 mei 1995. Ongeveer 50 bewoners hebben toen de eerste stap gezet. In een later stadium zijn statuten opgesteld en is ook formeel de vereniging de Spanjaardshof opgericht. Sinds 13 april 1999 zijn de wijken de Spanjaardshof en de Wevershof samengegaan tot de huidige vereniging ’t Hof van Borne.

Doel
De buurtvereniging stelt zich in het algemeen ten doel het welzijn van alle bewoners van ’t Hof van Borne te bevorderen. Het belangrijkste middel daartoe is een aantal werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van diverse activiteiten.

Werkgroepen
De buurtvereniging kent de volgende werkgroepen: Buurtactiviteiten, kinderactiviteiten, de AED werkgroep. Buurtbewoners vormen het hart van deze werkgroepen. De activiteiten worden gespreid over het hele jaar gehouden. Het Dagelijks bestuur ziet toe op de grote lijnen. Van elke werkgroep heeft een afgevaardigde zitting in het Algemeen Bestuur.

Activiteiten
De activiteiten zijn voor alle bewoners toegankelijk. Leden (en hun huisgenoten) nemen gratis deel of krijgen korting bij deelname.

Contributie
Om als actieve buurtvereniging goed te functioneren, maken we natuurlijk ook kosten. De contributie (slechts € 6,80 per jaar per gezin) is van ons van groot belang om deze kosten te kunnen betalen.

Lid worden
Wij nodigen u hierbij uit om van onze buurtvereniging lid te worden. U kunt gebruik maken van het aanmeldingsformulier. We stellen uw aanmelding bij voorbaat zeer op prijs.

Vrijwilligers
Een buurtvereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Misschien vindt U het leuk om op één of andere manier actief aan onze vereniging deel te nemen. Mocht dat het geval zijn dan kunt u dat eveneens op het aanmeldingsformulier kenbaar maken.