Spring naar inhoud

Doelstelling

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en de samenhang in de wijk ’t Hof van Borne. Zoals in de statuten wordt vermeld, probeert de stichting dit doel te bereiken door:

- het beoordelen van aanvragen voor ondersteuning van activiteiten door bewoners van de wijk;

- het financieel ondersteunen van sociale, creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de wijk;

- het doen van aanvragen voor financiële ondersteuning bij overheden, instellingen en fondsen;

- het geven van advies aan bewoners bij het organiseren van activiteiten.