Spring naar inhoud

Cor Hilbrinkstraat

C.C. Hilbrink

Cornelis Christiaan Hilbrink, geboren op 8 juli 1918 in Almelo, was één van de eerste medewerkers van de LO afdeling Twente, een in 1942 landelijk opgerichte organisatie voor hulp aan onderduikers. Begin 1944 is hij aktief als leider van de KP (knokploeg) Zenderen, en kiest de villa Lidwina (Liduina), een door zijn ouders beheerd rusthuis aldaar, als hoofdkwartier. In september sluiten de KP-Enschede en de KP-Almelo zich aan en worden alle Twentse KP-operaties door Cor Hilbrink en Johannes ter Horst vanuit Lidwina geleid.

Zij vormden één van de machtigste onderdelen van het oostelijk verzet en hebben zeer succesvol geopereerd. De KP-Twente nam aan talloze akties deel, waarbij grote hoeveelheden aan bon- en rantsoenkaarten voor onderduikers werden buitgemaakt en tientallen gevangenen werden bevrijd.

Leiderschap toonde Cor Hilbrink toen hij 3 leden van een z.g. 'Jedburgh-team' ingezet om de krachten van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) te bundelen, wist te overtuigen om, na hun dropping op 11 september 1944, hun intrek op Lidwina te nemen, het coordinatiepunt van het Twentse verzet.

Daarmee stond het hoofdkwartier rechtstreeks in verbinding met Londen. Op 23 september 1944 drongen de Duitsers - door verraad - het verzetsbolwerk binnen en bliezen het op. Hierbij werden zijn vader en zijn broer Coen gedood.

Na deze catastrofe vond Cor Hilbrink uiteindelijk een nieuw hoofdkwartier in Heeten bij Raalte.

Eind 1944 werden LKP, RVV (raad van Verzet) en OD (Ordedienst) samen gebundeld in de Binnenlandse Strijdkrachten. In deze organisatie bekleedde Hilbrink, onder de gewestelijke commandant van Overijssel, de ex-kolonel Hotz, de belangrijkste positie.

Na de oorlog kreeg hij grote bekendheid als voorzitter van de voetbalclub F.C. Twente. Hij overleed op 11 juni 1973.